jakość powietrza dofinansowanie fundusz
Opublikowano 01 września 2020

Narada miejskogóreckich sołtysów

Narada miejskogóreckich sołtysów - zdjęcie

Miejskogóreccy sołtysi cyklicznie odbywają spotkania z kierownictwem urzędu. Podczas narad omawiane są najważniejsze sprawy związane z działalnością sołectw. Spotkanie odbyło się w poniedziałek 31 sierpnia bieżącego roku w Hali Widowiskowo-Sportowej imienia Powstańców Wielkopolskich w Miejskiej Górce.

Oprócz Burmistrza Miejskiej Górki Karola Skrzypczaka, wzięli w niej również udział: Sekretarz Gminy Miejska Górka  Joanna Pląskowska, Naczelnik Wydziału Komunalnego Jacek Stróżyk, Naczelnik Wydziału Inwestycyjnego Piotr Poprawa oraz dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce Marek Stach.

Przewodnim tematem było dokonanie zmian w Funduszu Sołeckim na 2020 rok oraz uzgodnienie planu realizacji Funduszu na kolejny 2021 rok.

Poruszone zostały również sprawy dotyczące ustalenia zasad utrzymania porządku oraz dbania o zieleń na wsiach. Sołtysi dyskutowali także o bieżących problemach poszczególnych sołectw, omówili aktualnie wykonane oraz planowane inwestycje oraz przedstawili swoje poglądy i opinie na temat poruszonych zagadnień.