jakość powietrza dofinansowanie fundusz
Opublikowano 26 stycznia 2021

Konsultacje społeczne w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych gminy

Konsultacje społeczne w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych gminy  - zdjęcie

Informujemy, że w dniach od 25 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r.  zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Miejska Górka.

Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez:

1) udostępnienie treści projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Miejska Górka w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejska Górka i na stronie internetowej Gminy Miejska Górka;

2) wyłożenie treści projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Miejska Górka u Sołtysów poszczególnych sołectw oraz u Przewodniczącego Osiedla;

3) wyłożenie treści projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Miejska Górka w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce (Biuro Rady Miejskiej, pok. nr 22).

Wszelkie uwagi, opinie i wnioski należy składać na formularzu konsultacyjnym:

1) osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce pok. nr 23;

2) przesłać na adres: Urząd Miejski w Miejskiej Górce, ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka;

3) przesłać elektronicznie skan wypełnionego formularza na adres: urzad@miejska-gorka.pl.

Więcej informacji znajduje się na stronie BIP Gminy Miejska Górka, w zakładce: Konsultacje społeczne