Opublikowano 20 grudnia 2018

Koła Gospodyń Wiejskich zyskają osobowość prawną

Koła Gospodyń Wiejskich zyskają osobowość prawną - zdjęcie

Dnia 29 listopada br. weszła ustawa regulująca działalność Kół Gospodyń Wiejskich. W myśl nowych przepisów KGW będą miały osobowość prawną, będą mogły pozyskiwać dotacje. 

Ustawa nakłada na Koła Gospodyń Wiejskich obowiązek rejestracji w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. ARiMR prowadzić będzie rejestr Kół Gospodyń Wiejskich oraz udzielać organizacjom pomoc finansową.

We wtorek  11.12.2018 r. w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce odbyło się spotkanie informacyjne, zorganizowane przez burmistrza Karola Skrzypczaka dla Pań z Kół Gospodyń Wiejskich zainteresowanych zmianami, jakie niesie ze sobą nowa ustawa z dnia 9 listopada 2018r.

Szkolenie przeprowadził Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Miejskiej Górce, Karol Junory, który przedstawił zagadnienia dotyczące nowych zasad powstawania kół oraz przyznawania im pomocy finansowej na działania statutowe.

Co ważne, po rejestracji Koła Gospodyń Wiejskich, zyskają osobowość prawną i będą mogły prowadzić działalność społeczno-gospodarczą na własny rachunek.