Opublikowano 15 stycznia 2019

Kanalizacja rowu w Roszkówku

Kanalizacja rowu w Roszkówku - zdjęcie

Na przełomie roku skanalizowano 77 metrów rowu w obrębie geodezyjnym Roszkówko. Jest to odcinek, prowadzący od drogi wojewódzkiej wzdłuż drogi gminnej w kierunku Roszkowa.

W trakcie prac konieczne było uzyskanie pozwolenia od zarządcy drogi wojewódzkiej (część rowu przynależy do pasa tej drogi) i wykonanie tymczasowej organizacji ruchu.

Wartość wykonanych robót wyniosła 35 tys. zł. Wykonawcą prac był Gminny Związek Spółek Wodnych.