Opublikowano 11 marca 2020

KOMUNIKAT!

KOMUNIKAT! - zdjęcie

Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo mieszkańców i dynamikę sytuacji epidemiologicznej oraz rekomendacje Ministra Zdrowia, Wojewody Wielkopolskiego i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące organizacji imprez masowych, Starosta Rawicki, Burmistrzowie Bojanowa, Jutrosina, Miejskiej Górki, Rawicza i Wójt Pakosława na spotkaniu 10 marca br. podjęli decyzję o bezterminowym przesunięciu organizacji tegorocznej Gali Liderów Powiatu, jak również innych imprez organizowanych na terenie gmin powiatu rawickiego.

Jednocześnie przedstawiciele samorządów powiatu rawickiego apelują o zachowanie spokoju, zasad higieny oraz stosowanie się do zaleceń służb sanitarnych. Zwracają się również do organizacji, stowarzyszeń o rozważenie rezygnacji ze spotkań przy udziale większej liczby osób oraz ograniczenie przez mieszkańców kontaktów m.in. z osobami powracającymi z miejsc, w których wystąpiły przypadki koronawirusa.

 

Tekst: Starostwo Powiatowe w Rawiczu