Opublikowano 19 marca 2020

KOMUNIKAT - REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I KLAS 1 PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE

KOMUNIKAT - REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I KLAS 1 PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE - zdjęcie

Szanowni Rodzice

 

Biorąc pod uwagę obecną sytuacje epidemiologiczną, wyrażającą się m. in. zawieszeniem zajęć w przedszkolach i szkołach, wspólnie z dyrektorami publicznych szkol podstawowych i publicznych przedszkoli w oparciu o pismo informacyjne Ministra Edukacji Narodowej podjęliśmy decyzje o utrzymaniu dotychczasowej procedury rekrutacyjnej, w tym terminów rekrutacji do publicznych oddziałów przedszkolnych oraz klas 1 publicznych szkol podstawowych.

Termin składania wniosków upływa 20.03.2020 roku.

Na stronie internetowej każdej szkoły oraz przedszkola prowadzonego przez Gminę Miejska Górka znajdują się informacje jak w bezpieczny sposób prowadzona jest rekrutacja.

W celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem COVID19 rekomendujemy przeprowadzanie dalszej części rekrutacji poprzez przesłanie dokumentacji na wyznaczoną skrzynkę mailową w formie skanów lub fotografii dokumentów, złożenie wniosku telefonicznie lub przesłanie korespondencyjne.

 

z poważaniem

 

Burmistrz Miejskiej Górki

  /-/ Karol Skrzypczak

 

Informacja dla rodziców dzieci sześcioletnich i siedmioletnich o zasadach przyjmowania do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021 - pobierz

Procedura rekrutacyjna do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Górka na rok szkolny 2020/2021 - pobierz