Opublikowano 29 października 2018

Inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Drugiego Wieku 45+ w Miejskiej Górce

Inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Drugiego  Wieku 45+  w Miejskiej Górce - zdjęcie

Uniwersytet Drugiego Wieku 45 + w Miejskiej Górce rozpoczął ósmy rok działalności. Wykład inauguracyjny na temat „Powstanie wielkopolskie na ziemi rawickiej ze szczególnym uwzględnieniem Miejskiej Górki” wygłosił dr Romuald Krzyżosiak.

Rozpoczęcie roku akademickiego 2018/2019 odbyło się dnia 24 października w miejskogóreckiej sali widowiskowej Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej. Na uroczystości obecni byli: burmistrz Miejskiej  Górki Karol Skrzypczak, proboszcz parafii  ks. Piotr  Świerczyński,  delegacja  Rawickiego  Uniwersytetu  Trzeciego  Wieku  na czele z prezes  Bogdaną  Niemierko, przedstawiciel Powiatu Rawickiego Antoni Jórdeczka, uczący  nauczyciele oraz  80 studentów.

Prezes Uniwersytetu,  Barbara Bogacka – Gancarczyk, wraz z całą społecznością akademicką powitała nowych studentów, następnie wręczyła im indeksy. Rozpoczęcie roku akademickiego było również okazją do podsumowania minionych 12 miesięcy oraz przedstawienia planów na kolejny, pracowity rok.

W roku 2018 naukę na Uniwersytecie rozpoczęło siedmioro studentów, w ich imieniu pięcioro złożyło ślubowanie: Elżbieta Skrzypczak, Maria Karwicka, Regina Junory,  Radosław  Bajon oraz Grzegorz  Stachowski.