Opublikowano 15 maja 2020

Powrót Urzędu Miejskiego do standardowego trybu pracy oraz możliwość osobistego stawiennictwa

Powrót Urzędu Miejskiego do standardowego trybu pracy oraz możliwość osobistego stawiennictwa - zdjęcie

Informujemy, że od poniedziałku 18 maja br. godziny pracy Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce wrócą do standardowego trybu, tj. od 7.30 do 15.30.

W dalszym ciągu ograniczona pozostaje bezpośrednia obsługa interesantów, jednakże w sprawach pilnych lub nagłych, których nie można załatwić telefonicznie, będzie możliwe osobiste stawiennictwo w Urzędzie. W tym celu na korytarzu Urzędu zostanie umieszczony stolik z odgradzająca go szybą, telefonem i specjalnie przygotowanym spisem numerów wewnętrznych do każdego wydziału. Na kartce będą znajdować się także opisy stanowisk, informujące o tym, który pracownik jakimi sprawami się zajmuje. Po telefonicznym zawiadomieniu przez petenta o chęci ewentualnej rozmowy z danym pracownikiem, urzędnik zejdzie do niego na korytarz.

W trosce o zdrowie wszystkich mieszkańców naszej gminy oraz pracowników Urzędu Miejskiego prosimy, aby każda osoba wchodząca do Urzędu miała na sobie maskę lub przyłbicę oraz rękawiczki. Dla zwiększenia bezpieczeństwa przy wejściu umieszczone zostaną środki dezynfekujące.

Jednocześnie apelujemy, aby w czasie panującej epidemii wszelkie możliwe sprawy w dalszym  ciągu załatwiać telefonicznie, elektronicznie lub korespondencyjnie.

( e-mail: urzad@miejska-gorka.pl, skrytka ePUAP: /urzadmg/skrytka).

Niezmiennie, istnieje również możliwość złożenia pisma/wniosku do specjalnie przygotowanej skrzynki pocztowej, znajdującej się po prawej stronie drzwi wejściowych do Urzędu Miejskiego. Można do niej wrzucać wnioski (wyjątek: wniosek o dowód osobisty składamy OSOBIŚCIE) pisma, podania i inne dokumenty. Korespondencja będzie rejestrowana. Każdy dokument, w celu zabezpieczenia, należy umieścić w kopercie.