jakość powietrza dofinansowanie
Opublikowano 23 grudnia 2020

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ma nowy skład

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ma nowy skład - zdjęcie

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zmieniła skład osobowy. Wraz z końcem grudnia długoletnią pracę w zespole zakończyło pięć osób: Janina Wolska, dotychczasowa Pełnomocnik Burmistrza ds. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz członkinie: Wanda Dygudaj, Mirosława Olszak, Bożena Gubańska oraz Elżbieta Barabasz. Słowa podziękowania oraz upominki złożyli burmistrz Karol Skrzypczak oraz sekretarz gminy Joanna Pląskowska.

„Dziękujemy za zaangażowanie, rzetelną pracę i trud włożony w kształtowanie postaw społecznych i wskazywanie ponadczasowych wartości. Rozwiązywane przez Komisję problemy przyczyniły się do poprawy życia wielu ludzi i wniosły pozytywny wkład w przedsięwzięcia związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom. Życzymy, by ta niełatwa praca, którą Panie wykonywały, dawała satysfakcję, radość oraz świadomość, że budowały Panie fundament pomyślnej i lepszej przyszłości wielu mieszkańców naszej gminy ” - mówił składając podziękowania burmistrz Karol Skrzypczak.

W spotkaniu uczestniczył także, pozostający w Komisji, Artur Jankowski, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce. Z początkiem stycznia obejmie on funkcję przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miejskiej Górce.