Opublikowano 05 października 2018

Podpisali umowę o dofinansowanie

Podpisali umowę o dofinansowanie - zdjęcie

Miejskogórecka gmina jako jedyna z powiatu rawickiego otrzymała dofinansowanie na kompleksową przebudowę budynku szkolnego w Konarach, w ramach poddziałania „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał naszej gminie maksymalną kwotę dotacji, jaką można było uzyskać - 500 tys. zł. Pieniądze na to zadanie otrzymało tylko 15, spośród 230 gmin należących do województwa Wielkopolskiego.

We wtorek 2 października w szkole w Konarach nastąpiło  oficjalne podpisanie umowy przez Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego – Krzysztofa Grabowskiego, Burmistrza – Karola Skrzypczaka i Skarbnika naszej gminy- Doroty Lamperskiej, w obecności Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich – Izabeli Mroczek. W spotkaniu uczestniczyli również: radny Kazimierz Małyga, sołtys wsi Andrzej Szczurny, dyrektor placówki Lucyna Andrzejewska oraz naczelnik Wydziału Inwestycyjnego Piotr Poprawa.

Budynek, znajdujący się między Centrum Kultury Wiejskiej, a Szkołą Podstawową w Konarach jest od 1994 r. wpisany do rejestru zabytków, dlatego projekt uzgodniony był z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Po przebudowie będą mieściły się w nim trzy sale lekcyjne oraz nowe sanitariaty. W ramach projektu powstanie także centralne ogrzewanie z piecem gazowym, nowa elewacja, wymieniony zostanie dach, instalacje, podłogi i okna. Obiekt zostanie przystosowany do osób niepełnosprawnych. Kwota całej inwestycji ma wynieść 857 tys. zł.

Prace rozpoczną się w przyszłym roku.