jakość powietrza dofinansowanie fundusz
Opublikowano 13 września 2021

Gmina pozyskała środki na realizację programu dla osób z niepełnosprawnościami

Gmina pozyskała środki na realizację  programu dla osób z niepełnosprawnościami - zdjęcie

Gmina Miejska Górka pozyskała środki na realizację  Programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” MODUŁ IV. Czas realizacji przypada od 1 lipca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na podstawie art. 15zzm ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zlecano realizacje zadania publicznego Stowarzyszeniu Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce.

Adresatami zadania są uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej im. o. Euzebiusza Huchrackiego oraz członkowie Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce i ich rodziny.

Planuje się zorganizować dwa wyjazdy rehabilitacyjne, podczas których będzie prowadzona obserwacja diagnozującą pod kątem deficytów pocovidowych. Działania motywowane są tym, iż osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają 2,5 razy większe ryzyko zachorowania na COVID-19, a zgonu z tego samego powodu 5,9 razy wyższe. Są to badania opublikowane w marcu 2021 po analizie na grupie 64 mln amerykańskich pacjentów. Problemem jest również to że osoby te często zakażenie przechodzą bezobjawowo lub niskoobjawowo. Jednakże skutki pandemii w tej grupie są podobne lub gorsze niż u ludzi w normie intelektualnej. Są to zarówno skutki społeczne, psychiczne i zdrowotne. Obecna sytuacja bierze pod uwagę rehabilitację pocovidową, lecz nie jest ona kierowana do osób niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie. Natomiast ta grupa wymaga szczególnie spersonalizowanych działań.

Zakłada się, iż wyjazd rehabilitacyjny pozwoli na:

1)  diagnozę osób związaną ze skutkami pocovidowymi, a także na pokazanie jak radzić sobie z nimi.

2) Umożliwi wymianę doświadczeń związanych z opieką nad osobami niepełnosprawnymi podczas pandemii koronawirusa oraz radzeniem sobie w sytuacjach oporu osób z zaburzeniem intelektualnym i chorych psychicznie. Ponadto nastąpi

3) zmobilizowanie osób niepełnosprawnych do kontaktów społecznych i aktywności fizycznej, jak również zostaną wskazane alternatywne formy spędzania czasu wolnego. Dzięki wyjazdowi osoby niepełnosprawne

4) będą mogły przebywać w innym, niż na co dzień otoczeniu, co pozytywnie wpłynie na rehabilitację społeczną. Zatem zrealizowanie zadnia pozwoli na osiągnięcie zakładanych celów.

5) trwały rezultat – stoły, ławki, parasole, namioty, które pozwolą na organizację kolejnych wydarzeń.

 

Łączny koszt realizacji zadania-  100 000,00

Kwota finansowania / dofinansowania ze środków PFRON- 100 000,00