Opublikowano 04 października 2018

Badanie ankietowe w naszej gminie

Badanie ankietowe w naszej gminie - zdjęcie

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w dniach od 1 do 20 października br. na ternie gminy Miejska Górka, w wylosowanych gospodarstwach domowych, realizowane będzie badanie ankietowe na temat uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach.