jakość powietrza dofinansowanie fundusz
Opublikowano 29 czerwca 2020

.

. - zdjęcie

Od 1 lipca 2020 r. Urząd Miejski w Miejskiej Górce wraca do standardowego trybu pracy i zostaje otwarty dla wszystkich petentów. Od środy możliwe będzie osobiste stawiennictwo oraz załatwianie spraw w poszczególnych wydziałach.

W trosce o zdrowie wszystkich mieszkańców naszej gminy oraz pracowników Urzędu Miejskiego prosimy, aby każda osoba wchodząca do urzędu miała na sobie maskę oraz rękawiczki. Dla zwiększenia bezpieczeństwa przy wejściu umieszczone zostaną środki dezynfekujące. Prosimy też o zachowanie bezpiecznego dystansu od innych osób. Ponadto informujemy, że na korytarzu urzędu w dalszym ciągu znajduje się aparat telefoniczny z wykazem numerów telefonów do pracowników merytorycznych – jeżeli nie chcesz wchodzić na teren urzędu, zadzwoń, a pracownik podejdzie do Ciebie.

Jednocześnie apelujemy, aby w czasie panującej epidemii wszelkie możliwe sprawy w dalszym  ciągu załatwiać telefonicznie, elektronicznie lub korespondencyjnie (e-mail: urzad@miejska-gorka.pl, skrytka ePUAP: /urzadmg/skrytka).

Niezmiennie, istnieje również możliwość złożenia pisma/wniosku do specjalnie przygotowanej skrzynki pocztowej, znajdującej się po prawej stronie drzwi wejściowych do Urzędu Miejskiego. Można do niej wrzucać wnioski (wyjątek: wniosek o dowód osobisty składamy OSOBIŚCIE) pisma, podania i inne dokumenty. Korespondencja będzie rejestrowana. Każdy dokument, w celu zabezpieczenia, należy umieścić w kopercie.

Wszelkie informacje związane z funkcjonowaniem urzędu uzyskać można pod numerem telefonu: 65 54 74 507 (sekretariat urzędu).